ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
08.07.2014

ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

More ]


08.07.2014
แผนปฏิบัติการวิทยาลัยนานาชาติฯ ประจำปีงบประมาณ 2557

25.06.2014
โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า

19.06.2014
กำหนดการส่งผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ Exit Examination

02.06.2014
ประกวดแอพพลิเคชั่น (CAT Apps Awards 2014)

02.06.2014
ประกวดสัญลักษณ์ต่อต้านการกระทำผิดจริยธรรมหรือกฎหมายทุกรูปแบบ

02.06.2014
ประกวดภาพวาด ภาพลักษณ์นักการเมือง

02.06.2014
การประกวดเรียงความนักศักษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม

02.06.2014
โครงการ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียนสำหรับนักเขียนรุ่นใหม่

Page1 of 11[ Show All ]Go to page:
Copyright © 2008 Srinakharinwirot University International College for Sustainability Studies. All Rights Reserved.| Site by Redlab