การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อต่างประเทศของสถาบันภาษาและศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศเวิลด์เอ็ด
12.05.2015

[ More ]


12.05.2015
บริษัทเป็นต่อโฮลดิ้ง จำกัดมีความประสงค์ที่จะรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานหรีอทำงานในช่วงระหว่างเรียน ปิดภาคเรียน หรือจบการศึกษา เพื่อเป็นการเสริมรายได้ระหว่างศึกษา

30.04.2015
รับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตปริญญาตรี สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือนักเรียนระดับม.ปลายหลักสูตรนานาชาติฯ จำนวน 20 คน ตั้งแต่ วันที่ 1พ.ค.-12พ.ค. 2558

24.04.2015
โครงการประชุมเสวนา ASEAN University President Talk on " Higher Education in 21st Century : ASEAN Community Universities towards 2025"

24.04.2015
Final Exam 2-2014 CL_23_04_15

24.04.2015
ประกาศการรับข้อมูลเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศประจำปีงบประมาณ 2558

24.04.2015
โครงการจรรยาบรรณและการป้องกันสิทธิในผลงานวิจัย

22.04.2015
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมงานBonjour Talents - Brand & Career Fair

20.04.2015
สมัครงาน True Coffee สาขา Glass Haus

Page1 of 33[ Show All ]Go to page:
Copyright © 2008 Srinakharinwirot University International College for Sustainability Studies. All Rights Reserved.| Site by Redlab