ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. กริช ราชประสิทธิ์

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ. กริช ราชประสิทธิ์
ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร ASIAN ENGLISHES
หัวข้อเรื่อง MOOC-ing around ‘Englishes’ by Thai students: applying the GELT framework
อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 1 (Q1)  ตีพิมพ์เผยแพร่ 05 กันยายน 2566

📌 สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://doi.org/10.1080/13488678.2023.2251739