29.07.2014
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2557

08.07.2014
ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

08.07.2014
แผนปฏิบัติการวิทยาลัยนานาชาติฯ ประจำปีงบประมาณ 2557

25.06.2014
โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า

19.06.2014
กำหนดการส่งผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ Exit Examination
Read More...

23.07.2014
ENGLISH GUIZ CONTEST 2014

10.07.2014
English Training Course for the Government Staff of Lao PDR 2014

28.06.2014
โครงการส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการ

19.06.2014
BIG CLEANING DAY

12.06.2014
โครงการจัดทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ( SWU ELT) ครั้งที่2
Read More...
[ CLICK ]
[ CLICK ]
[ CLICK ]
Copyright © 2008 Srinakharinwirot University International College for Sustainability Studies. All Rights Reserved.| Site by Redlab