30.06.2015
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมเสนอผลงานวิจัยระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 58

30.06.2015
โรงแรมรายาวดี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่นิสิต นักศึกษาเพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับโรงแรมรายาวดี

30.06.2015
โครงการศูนย์และให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย

25.06.2015
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ลาวศึกษา ณ เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติลาวศึกษา ครั้งที่ 5 ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

25.06.2015
"ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ม.อ. วิจัยทางการศึกษา (Psu-Education Research conference) อภิวัฒน์การเรียนรู้ : หนทางสู่การเปลี่ยนแปลง
Read More...

29.04.2015
Field Trip to Sukhothai ,Phitsanulok and Kamphaengphet 2015

16.03.2015
Field Trip to chiangmai,chiangrai,lampang 2015

26.12.2014
BIG CLEANING DAY 2014

03.12.2014
field trip to Prachuap Khiri Khan 2014

28.11.2014
Field Trip to Samutsongkhram Prachuapkhirikhan 2014
Read More...
[ CLICK ]
[ CLICK ]
[ CLICK ]
Copyright © 2008 Srinakharinwirot University International College for Sustainability Studies. All Rights Reserved.| Site by Redlab