31.08.2015
วันสำคัญ_ปฏิทินการศึกษา_2558

28.08.2015
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดสัมมนาวิชาการ 50 ปี พศ.สัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาไทย : ปัญหาและความท้าทาย ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558

27.08.2015
สำนักหอสมุดกลาง ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการขอใช้บริการห้องประชุมของสำนักหอสมุดกลาง มาใช้ระบบการจองห้องออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

18.08.2015
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่3 การเรียนรู้สู่อนาคต : ตอบโจทย์โลกดิจิตอล

11.08.2015
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 24-28 สิงหาคม 58
Read More...

29.04.2015
Field Trip to Sukhothai ,Phitsanulok and Kamphaengphet 2015

16.03.2015
Field Trip to chiangmai,chiangrai,lampang 2015

26.12.2014
BIG CLEANING DAY 2014

03.12.2014
field trip to Prachuap Khiri Khan 2014

28.11.2014
Field Trip to Samutsongkhram Prachuapkhirikhan 2014
Read More...
[ CLICK ]
[ CLICK ]
[ CLICK ]
Copyright © 2008 Srinakharinwirot University International College for Sustainability Studies. All Rights Reserved.| Site by Redlab