24.11.2014
ประกวดภาพถ่าย วาดภาพ และบทกวีเฉลิมพระเกียรติ

24.11.2014
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่"ประจำปี๒๕๕๘

24.11.2014
ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย"อัตลักษณ์เทพสตรีจากภูมิปัญญา สู่อาภรณ์"

24.11.2014
ประกวดขับร้องเพลง"ต้นตระกูลไทย" และ "เพลงค่านิยม๑๒ปราการ"

21.11.2014
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"ปีที่9 ประจำปีการศึกษา 2557
Read More...

18.11.2014
Field Trip Nakhon Ratchasima , Surin, Si Sa Ket ,Buriram ,Ubon Ratchathani 2014

11.09.2014
Teachers' Day 2014

09.09.2014
10 years anniversary SWUIC BIRTHDAY

28.08.2014
Language Culture and Internationalisation

22.08.2014
Leadership Camp 2014
Read More...
[ CLICK ]
[ CLICK ]
[ CLICK ]
Copyright © 2008 Srinakharinwirot University International College for Sustainability Studies. All Rights Reserved.| Site by Redlab