30.10.2014
ประกวดการประดิษฐ์สิ่งสร้างสรรค์และนวัตกรรมประจำปี2557

27.10.2014
โครงการกระทิงแดง U Project ปี2& โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำเพื่อการสูบน้ำ

24.10.2014
กองกิจการนิสิต เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี2557

09.10.2014
รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558

25.09.2014
เสนอผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิต้านการทุจริต
Read More...

11.09.2014
Teachers' Day 2014

09.09.2014
10 years anniversary SWUIC BIRTHDAY

28.08.2014
Language Culture and Internationalisation

22.08.2014
Leadership Camp 2014

14.08.2014
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2556
Read More...
[ CLICK ]
[ CLICK ]
[ CLICK ]
Copyright © 2008 Srinakharinwirot University International College for Sustainability Studies. All Rights Reserved.| Site by Redlab