กิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ คลองโคลน #SWUIC19

นิสิตชั้นปีที่ 1 เดินทางไปทำกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (ไปกลับทุกวัน) ณ คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม #SWUIC19 #SWUIC #SWUIC_LIC #SWUIC_HTM

Leave a Comment

Your email address will not be published.