ขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศที่ควบคู่กับลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนไปต่างประเทศ

Sorry, but you do not have permission to view this content.