กำหนดการสอบ SWU-SET สำหรับบุคคลทั่วไป

กำหนดการสอบ

รอบวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

รอบวันที่ 4 ธันวาคม 2564  เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

“จำกัดจำนวนผู้เข้าสอบเพียง 60 คนต่อรอบเท่านั้น”

เนื่องจากมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

รายละเอียดข้อปฏิบัติการเข้าสอบ SWU – SET ในช่วงสถานการณฺการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง