ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร. พุทธิพงศ์ จุลกสิกร

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร. พุทธิพงศ์ จุลกสิกร  ร่วมกับ อ. ดร.ปรวรรณ เสนาไชย
ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร
Journal: Humanities and Social Sciences Communications
Rank: Scopus (Q1) in Business, Management, and Accounting
Published: 20 January 2024

หัวข้อเรื่อง  Retail mix instruments influencing customer perceived value and customer engagement: a conceptual framework and research agenda
📌 สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Link: https://www.nature.com/articles/s41599-024-02660-y