ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ประเภททุนสนับสนุนอื่นๆ ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่เรียนดี สร้างสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือกกิจกรรมของวิทยาลัยนานาชาติฯ อย่างสม่ำเสมอ นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ประเภททุนสนับสนุนอื่นๆ ปีการศึกษา 2565

 

Link เอกสารรายชื่อ>>>>>