ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยื่น Exemption และ Exit-Exam SWU 193-194

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยื่น
Exemption และ Exit – Exam
รายวิชา SWU 193 – 194
ภาคเรียนที่ 1 / 2566
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ พี่ส้ม 02 649 5000 ต่อ 12167
SWU-SET พี่ท๊อฟฟี่ 02 649 5000 ต่อ 12151