ยินดีต้อนรับ ภาคีเครือข่ายวิทยาลัยนานาชาติแห่งประเทศไทย (TICC)

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ได้จัดประชุมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรวิทยาลัยนานาชาติแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม TICC ครั้งที่ 8 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567  The 8th TICC International Conference ที่ วิทยาลัยนานาชาติฯ มศว เป็นเจ้าภาพ

ภายใต้ Theme: Integrating Perspectives from Different Disciplines for Current and Emerging Society Needs towards Sustainable Development Goals Facebook SWUIC