รับสมัครอาจารย์ สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน เปิดรับสมัครอาจารย์

สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว

วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา

สนใจติดต่อ: 02-6495000 ต่อ 12656

รายละเอียดการสมัคร Click Link>>