ขยายเวลาการสมัครขอทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการสมัครขอทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เพื่อความเป็นธรรมและโอกาสที่เท่าเทียมกันแก่นิสิตวิทยาลัยนานาชาติฯ ที่ยังไม่ทราบข่าวการรับสมัครทุนการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ฝ่ายกิจการนิสิต จึงขอขยายเวลาการรับสมัคร ไปจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. มีรายละเอียด ดังนี้

เรื่องทุนการศึกาา ประเภททุนสนับสนุนค่าครองชีพ ปีการศึกษา 2563

เชิญนิสิตวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สมัครทุนการศึกษา 3 ประเภท ได้แก่
1. ทุนประเภทที่ 1 (ทุนเล่าเรียนดี): ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท
2. ทุนประเภทที่ 2 (ทุนกิจกรรมดีเด่น): ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท
3. ทุนประเภทที่ 3 (ทุนกิจกรรมดี): ทุนละไม่เกิน 5,000 บาท

วิธีการสมัคร

  1. download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/12xf094ZX4OVKwwfaJN5XVfQrONZjBBLz?usp=sharing
  2. ส่งใบสมัคร ทางอีเมล์ thareerat@g.swu.ac.th ระบุเรื่อง สมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
  3. ส่งเอกสารการสมัครได้ทางอีเมลล์ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบ (เอกสารจริง) ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ชั้น 4 สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน เวลา 08.30–16.30 น. หรือส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง คุณธารีรัตน์ (สมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

วิธีการสัมภาษณ์

สัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ด้วยโปรแกรมซูม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ดังลิงค์นี้ https://us02web.zoom.us/j/3356562185 Meeting ID: 335 656 2185

อ่านรายละเอียดในประกาศเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ดังต่อไปนี้ Link>>