รายงานตามนโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของวิทยาลัยนานาชาติฯ รอบ 6 เดือนประจำปี 2567