รายงานตามนโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของวิทยาลัยนานาชาติฯ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566